ל''ג בעומר תשע''ז - צילום: שוקי לרר

ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (1) ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (2) ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (3) ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (4) ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (5) ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (6) ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (7) ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (8) ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (9) ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (10) ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (11) ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (12) ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (13) ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (14) ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (15) ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (16) ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (17) ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (18) ל''ג בעומר תשע''ז אצל מהרי''ד מלעלוב (1)