צפו בהדלקה ע"י כ"ק האדמו"ר מזוויעהל שליט"א ברחבת בית מדרשו בירושלים בהשתתפות קהל חסידיו • צילום: שוקי לרר

ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (1) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (2) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (3) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (4) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (5) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (6) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (7) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (8) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (9) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (10) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (11) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (12) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (13) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (14) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (15) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (16) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (17) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (18) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (19) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (20) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (21) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (22) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (23) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (24) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (25) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (26) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (27) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (28) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (29) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (30) ל''ג בעומר תשע''ז זוויעהל (31)