חברי מועצת גדולי התורה זקן המשגיחים הגה''צ רבי דב יפה שליט"א וראש ישיבת עטרת ישראל הגרב''מ אזרחי שליט''א הגיעו במיוחד למעמד הסיום בכולל "נר ישראל" הגדול בצפון הארץ, הגר''ד לנדו שליט"א שלח מכתב מיוחד ורכסים לבשה חג לכבודה של תורה - הצלם אהרן ברוך ליבוביץ תיעד את המעמד

רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (1) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (2) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (3) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (4) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (5) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (6) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (7) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (8) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (9) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (10) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (11) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (12) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (13) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (14) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (15) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (16) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (17) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (18) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (19) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (20) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (21) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (22) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (23) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (24) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (25) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (26) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (27) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (28) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (29) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (30) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (31) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (32) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (33) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (34) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (35) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (36) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (37) רבי דוב יפה ורבי ברוך מרדכי אזרחי בסיום כול נר ישראל בצפון (38)אל