אלפים מתושבי ניו יורק מכל החוגים והעדות, נהרו במשך כל שעות היממה של ליל ויום ל"ג בעומר, לפקוד את ציון הקדוש של הרה"ק רבי נפתלי צבי מבאבוב זי"ע, שהתבטא בחייו כי "ביום ל"ג בעומר רשב"י נמצא אצלי". צפו בתיעוד

אלפים מתושבי ניו יורק מכל החוגים והעדות, נהרו במשך כל שעות היממה של ליל ויום ל"ג בעומר, לפקוד את ציון הקדוש של הרה"ק רבי נפתלי צבי מבאבוב זי"ע, שנודע מזה מספר שנים כמקום שנשפעים בו ישועות רבות במשך יום ל"ג בעומר, כפי שהתבטא הרה"ק מבאבוב בחיים חיותו בהתבטאות מופלאה כי "ביום ל"ג בעומר רשב"י נמצא אצלי".

סיפורי הישועות שרבים כבר נושעו מהתפילות החמות שנאמרו במקום במשך השנים בימי ל"ג בעומר, הפכו לשיחה גלויה, ורבים הזקוקים לישועה נוהרים למקום, כשבמשך כל היום מזכירה את האווירה השוררת במערת רשב"י במירון, באמירת תהלים בהשתפכות, בעוד שמחוץ לאוהל מתקיימים ריקודי שמחה לכבוד היום ובדוכנים מיוחדים מחולקים מצרכי מזון ושתיה לאלפים הרבים.
19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18