כ"ק האדמו"ר רבי אבנר עפג'ין שליט"א מראש העין הגיע השבוע יחד עם קבוצה מחסידיו לתפילה בקבר שמואל הנביא בעיה"ק ירושלים תובב"א • לאחר מעמד התפילה ערך האדמו"ר לחיים טיש בחצר הציון וחילק תפוחים לקהל • שוקי לרר תיעד

הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (1) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (2) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (3) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (4) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (5) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (6) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (7) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (8) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (9) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (10) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (11) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (12) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (13) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (14) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (15) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (16) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (17) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (18) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (19) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (20) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (21) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (22) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (23) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (24) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (25) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (26) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (27) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (28) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (29) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (30) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (31) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (32) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (33) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (34) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (35) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (36) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (37) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (38) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (39) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (40) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (41) הגר''א עפג'ין בקבר שמואל הנביא אייר ע''ז (42)