קהל רב בראשות אדמו"רי בית אשלג השתתפו במעמד חנוכת הבית למרכז "היכלא דרשב"י" ללימוד תורת בעל הסולם זי"ע בברכפלד שבמודיעין עילית • המקום נוסד ע"י הרה"ג רבי צבי ניסנזון שליט"א שמוסר שיעורים רבים בתורת בעל הסולם במודיעין עילית • במעמד השתתפו רבה של אחוזת ברכפלד הגר"י זיכרמן כ"ק האדמו"ר הגרי"ש גרנירר מאשלג, כ"ק האדמו"ר הגרש"א אשלג, הגה"צ רבי מרדכי שיינברג רב ישוב אור הגנוז, כ"ק האדמו"ר הגרמ"ח ברנדווין מסטרעטין ורבנים • צילום: יהודה פרקוביץ

מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (1) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (2) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (3) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (4) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (5) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (6) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (7) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (8) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (9) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (10) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (11) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (12) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (13) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (14) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (15) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (16) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (17) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (18) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (19) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (20) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (21) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (22) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (23) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (24) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (25) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (26) מעמד חנוכת הבית ל'היכלא דרשב''י' מודיעין עילית (27)