ברוך ה' זכינו לצדיקים שבדור, האדמו"ר מספינקא שליט"א, אחד מהצדיקים ומתלמידי חכמים העצומים שבדור.
האם מישהו יודע בן כמה הרבי שליט"א לאורך ימים ושנים טובות?