על המכתב האחרון שכתב הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל בחייו, הוסיפו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א - מרן הגר"ח קנייבסקי, הגרי"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי - ברכה ובקשה לפתיחת כולל ש"ס איד'ן בבני ברק • במעמד מיוחד בבית מרן שר התורה השתתפה קבוצת נגידים מחו"ל יחד עם לומדי הכולל הישנים והחדשים • ראש ישיבת פונוביז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין: "במעמד שכזה לא הייתי מימיי" • כ"ק מרן האדמו"ר המקובל רבי דוד חי אבוחצירא מנהריה קיבל את התומכים והעניק להם יין לברכה

DSC_6328DSC_6581 (2)זה היה רגע מרגש בלשכת הגזית שברחוב רשב"ם בבני ברק. סמל ודוגמא כיצד מחויבים 'לשמוע בקול דברי חכמים'. בפעם השנייה בתוך חצי שנה, פתח שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי את ביתו למיזם המיוחד שקרוב אל ליבו – כולל 'ש"ס אידן'.

הפעם האחרונה הייתה בתקופת ימי החנוכה. אל חדרו של הגר"ח נכנסו – כמסורת השנים האחרונות – 21 גאונים, לומדי 'ש"ס אידן' מבית שמש – הם באו לדווח על סיום הש"ס שהם זכו לעשותו בפעם השמינית. את הסיום הם באו לחגוג בצנעה, בלי קולות וצלצולים, אצל שר התורה שהמיזם הזה קרוב אל ליבו מאז היווסדו.

אז ממש לא מדובר בעוד ימא טבא לרבנן שנחגג בסעודה דשנה. כאן, לפני שהגר"ח מתפנה לשמוע את קטע הסיום, ואת הקדיש הגדול מפי המייסד ומחולל הרעיון – הגאון רבי אברהם אייזען גאב"ד פוזנא – הוא מבקש לבחון בעצמו את הלומדים. לדעת שהסיום הזה אכן שונה.

ואת ההתרגשות שאופפת את החדר בכל פעם שגאוני 'ש"ס אידן' נכנסים, קשה להעביר במילים. הגר"ח מתפנה בפנים שוחקות. לפניו כל כרכי הש"ס הקטנים, והוא שואל שאלות קשות שמצריכות ידע מקיף בכמה מסכתות בו זמנית. שאלות בסגנון של כמה פעמים מוזכר עניין מסוים בכל התלמוד בבלי. המעמד מרגש, הגאונים משיבים בדיוק רב. כביכול יש לפניהם איזושהי תוכנת חיפוש ווירטואלית. הפניות מדויקות לפי סדר הדפים מ'ברכות' ועד 'נדה'.

הגר"ח יוצא מגדרו מרוב התפעלות. בנו הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי מעיד גם הוא: "הרבה נבחנים אצל אבי מורי שליט"א, אבל אין כאלו שיודעים להשיב עד כדי כך". מרוב שמחה של תורה, מוזג הגר"ח 'לחיים' מיין מיוחד שהוציא לכבוד האירוע הנדיר, ומיד לאחר פוצח שר התורה בשירת: "מה אהבתי תורתך כל היום היא שחתי".

"האברכים הללו", הוא אומר בהתרגשות נדירה, "יהיו מהראשונים שיזכו לקבל את פניו של משיח צדקנו".

האירוע המרגש הזה, חזר על עצמו כבר פעמיים והפך מסורת. אבל בפעם האחרונה, רגע לפני שהסתיים המעמד, פנה הגר"ח אל מייסד הכולל הגר"א אייזען והעלה הצעה: "אולי תעשו כזה כולל ש"ס אידן – גם בבני ברק".

IMG_9987

והנה, לא עבר זמן רב, ולמרות כל ההוצאות וההיערכות, בראש חודש אייר, זכה הגר"א אייזען להיכנס שוב אל הקודש, כשהוא מלווה בקבוצת תומכי תורה שהגיעה במיוחד מחו"ל למעמד. ואליהם מתווספים 21 גאוני ש"ס איד'ן מבית שמש, ועוד עשרה גאונים חדשים שיפתחו את הסניף בבני ברק. את השמחה הגדולה קשה לתאר.

למי שלא יודע מהו 'ש"ס איד'ן', הנה בקצרה: לפני תשע שנים, החליט הגאון רבי אברהם אייזען שליט"א גאב"ד פוזנא, המתגורר בפלטבוש שבארה"ב – להקים כולל מיוחד שכשמו כן מטרתו – 'ש"ס אידן'. כל לומדיו אברכים מופלגים שכל אחד מהם מסיים כל שנה את כל הש"ס כולו!!! גאב"ד פוזנא בחר קבוצה מזוקקת של אברכים מופלגים בתורה.

קצב הלימוד בכולל – שראש הכולל הגאון רבי משה אייזיק סאמעט – מזכיר סיפורי הנהגות של גאוני עולם. הספק של שמונה דפי גמרא מדי יום – מיום ראשון עד חמישי – וארבעה דפים בערב שבת וארבעה דפים בשבת. בסוף כל חודש, חייב כל אברך ואברך לעמוד בבחינה – בעל פה ובכתב – על סכום של מאתיים עשרים וחמישה (225) דפי גמרא בידיעה ברורה, ובכל חצי שנה נערך על אלף ושלוש מאות וחמישים (1,350) דפי גמרא, ובסוף כל שנה מבחן מסכם על כל התלמוד בבלי – שהם אלפיים ושבע מאות ואחד עשר (2,711) דפים.

שיא התרגשותי היה כאשר אחד מבני החבורה מבני ברק חישב לעצמו בפנינו סך ימי סדרי לימוד קבועים שהינו נדרש ללמוד מעתה ביותר ממה שחייב אותו מסגרת הכולל בו למד עד עתה הלה מצא וחישב כי בכולל ש"ס איד'ן ישנו כמעט כפול ימים של סדרי לימוד קבועים במשך כל השנה יותר משאר כל הכוללים. כיצד? הנה בואו חשבון ! שנה רגילה ישנם 354 ימים בניסן ותשרי הם 60 יום ימי בין הזמנים באב הם 21 יום ימי שישי ושבת של כל שבועות השנה הם עוד 80 יום. סך כל ימים שבהם אין תוכניות לימוד בכל הכוללים מסתכם בסך כ 180 יום שהם כמעט חצי שנה פשוטו כמשמעו – לא יאומן.

הכולל כבר הפך לשם דבר בכל העולם. לא פעם קוטע צלצול טלפון ב'כולל ש"ס אידן' את שיגרת הלימוד, על הקו ניצב מורה הוראה או מחבר ספר שכל בקשתו למצוא מקור במרחבי הש"ס למילה או לסברא מסוימת. אברכי הכולל, כבר הפכו ל'מנוע החיפוש' של עורכים ולמדנים רבים שנעזרים בבקיאותם.

לכל אורך הדרך זכה הכולל לעידודם וברכתם של כל גאוני וצדיקי הדור, מכל העדות והחוגים. כשהתפרסמה בקשתו של מרן הגר"ח קנייבסקי להקים סניף בני ברקי לש"ס איד'ן, מיהרו עוד גדולים וראשי ישיבות להצטרף לבקשה בכל לב.

יצוין במיוחד, מכתב קודש – שקיבל הגר"א אייזען מאת הגאון הצדיק רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל. מדובר במכתב האחרון שכתב אותו גאון וצדיק בחייו בכתב יד קדשו מכתב שמשמש כעין צוואה לדורות ובו מבקש הגר"י אדלשטיין לתמוך במיזם. על המכתב הזה הוסיפו את חתימתם גם להבחל"ח, מרנן הגר"ח קנייבסקי שכתב "גם אני מצטרף לברכה", ואחיו ראש ישיבת פוניבז' מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, והגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א.

כולם מצטרפים לדברי הגר"י אדלשטיין המודה למי ש"בגודל אהבתו לתורה הקים לגיון נוסף של כולל ש"ס איד'ן בעיר התורה בני ברק", ומצהיר ש"אין שום ספק אשר ככל שיוסיף ויתן עבור עמלי תורה אלו, הלומדים כל הש"ס בידיעה ברורה, כך יזכה שיבורך מאת השי"ת בברכות עד בלי די, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא".

השבוע, כאמור, נכנסו כל לומדי ש"ס אידן החדשים והוותיקים – יחד עם קבוצת התומכים שהגיעה מחו"ל. כשאך ראה מרן הגר"ח את הגאונים החביבים עליו, ביקש שוב לבחון את ידיעתם. היה זה 'מבחן פתע' שגם בו עמדו הגאונים בידע מרהיב. והסבו קורת רוח עצומה.

לכבוד פתיחת הסניף הבני ברקי, מזג הגר"ח 'לחיים' ובירך את התורמים:

"די אלע וואס שטיצען דעם כולל פון ש"ס אידן, וועלן האבן עולם הזה ועוה"ב, קונה זיין תורה, און א סאך געלט"

(-כל אלו שתומכים בכולל הזה של ש"ס איד'ן, יזכו לעולם הזה ולעולם הבא, יקנו תורה ועושר גדול).

מבית הגר"ח הוזמנו הלומדים והתומכים אל ביתו של מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א – שאחד הלומדים בסניף החדש הוא נכדו – למעמד מרומם של 'פתיחה' וברכה.

בהמשך השבוע זכו התומכים להתקבל גם אצל כ"ק מרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א מנהריה. שנתן לכל אחד בקבוק יין לשמירה. ואמר לתורמים: "העולם כולו עומד על הכולל הזה, שלומדים בו תורה שבעל פה. וכל מי שתומך בכולל, יקבל מן השמים בכפל כפלים. הוא בכלל לא ירגיש את ההוצאות. בזכות התורה הזו שנלמדת במסירות נפש ללא הפסקות וחופשים, יזכה עם ישראל לגאולה בקרוב".