מאות ילדי במסגרת חברת "מגודלים בנעוריהם" התכנסו בל''ג בעומר ברכחובה של עיר שכ' מאה שערים בירושלים - צילום: ברוך אוביץ

מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (1) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (2) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (3) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (4) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (5) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (6) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (7) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (8) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (9) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (10) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (11) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (12) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (13) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (14) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (15) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (16) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (17) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (18) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (19) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (20) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (21) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (22) מגודלים בנעוריהם ל''ג בעומר ע''ז (23)