בתלמוד תורה 'תורת אמך' בירושלים התקיימה ברוב פאר והדר מסיבת קבלת התורה - מסיבת חומש לילדים שהגיעו לגיל חמש. במעמד נשיא התלמוד תורה, זקן הראשלצי"ם הגאון רבי אליהו בקשי דורון שליט"א שטרח הגיע למרות חולשתו. ראשי ישיבות, רבנים והורי התלמידים. הגר"א בקשי דורון העניק את החומשים לילדים המרוגשים ובירכם שיזכו לגדול בתורה ולהיות מורי הוראות בישראל.