קהל רב, ומנהלי התלמודי תורה בירושלים השתתפו בעצרת ער"ח סיון ותפילת השל"ה המרכזית בירושלים שאורגנה ע"י ישיבת מרן בסמיכות לציונו של הגר"ע יוסף בבית העלמין סנהדריה - צילום: באדיבות ישיבת מרן
את תפילת השל"ה אמר המקובל הגר"ד בצרי שליט"א בדמעות ובתחנונים עבור כלל ישראל לבנים צדיקים וירא"ש כאשר במהלכה פצח בשירת 'וראה בנים לבניך שלום על ישראל' יחד עם הקהל.
לאחמ"כ ערך הגר"ד יחד עם הרבנים המשתתפים את תפילת עיו"כ קטן ואמירת  הסליחות וחיזק את הציבור בדברי התעוררות לקראת חג מתן תורה ובשמירה על הבנים והמסירות נפש המצווה על כל אחד ואחד להשקיע בחינוך ילדיו.