בליל שישי האחרון המה היכל ביהמ"ד הגדול סאדיגורה בהני צורבי מרבנן שבאו לעמוד בכור המבחן על עשרות דפי גפ"ת במסגרת מבחן קנין תורה 7 שע"י ועד אהבת תורה, בעיצומו של המבחן נכנס כ"ק האדמו"ר שליט"א להיכל בית המדרש וסובב בין ספסלי דבי מדרשא והביע קורת הרוח המרובה מפירות הילולים הבחורים המסולאים מפז משוקעים בתורה כדת וכנכון, והביע את רוב יקרתו לחברי ועד אהבת תורה הג"ר שלמה (בהגרי"מ) שצ'דרוביצקי הג"ר צבי שצדרוביצקי והרב לייבוש צלר שליט"א על פועלם העצום להגדיל תורה ולהאדירה והתבטא בקדשו 'כי הם חיינו ואורך ימינו זה קורת רוח הכי גדולה שיש וכהכנה המעולה ביותר לקראת קבלת התורה', מה נהדר מראה קודש - צילום: שוקי לרר