ערב חג מתן תורתנו, התקיים מעמד הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת "עטרת ישראל", בראשות ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א. צילום: שוקי לרר