מאות רבות של "עוסקים לפרנסתם" השתתפו אתמול ב'ירחי כלה' שע"י ארגון 'ארחות יושר' שבראשות הרב אריה קניבסקי שליט"א – נכדו ונאמן ביתו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, במלון ציפורי בכפר בחפץ חיים. צילום: שוקי לרר

מאות רבות של "עוסקים לפרנסתם" השתתפו אתמול ב'ירחי כלה' שע"י ארגון 'ארחות יושר' שבראשות הרב אריה קניבסקי שליט"א – נכדו ונאמן ביתו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א במלון ציפורי בכפר בחפץ חיים. במרכז המעמד הוקרא מכתבם של מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן שליט"א, מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א.

הגר"א וייס שליט"א במשא המרכזי: חובת השמחה בלימוד התורה הוא חלק בלתי נפרד מחובת ומצות לימוד התורה. האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא שליט"א: הדרך הנכונה לקבל התורה, הוא לקבל אותה מפי רב, והדביקות בגדולי התורה היא זכות גדולה שהם ממשיכי קול ה' מסיני.

משא מיוחד נשא האדמו"ר מנדבורנא שליט"א: עלינו להודות לקב"ה שזיכה אותנו ליום בית המדרש זה שיש בו גם את ההכנה לקבלת התורה וגם קבלת התורה בפועל הגר"ח מישקובסקי שליט"א: כל שנה ושנה הקב"ה בוחר בנו ונותן לנו את תורתו, אלא שעלינו להכריז אף אנו 'נעשה ונשמע', כן נשא שיעור תורני הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א.

הגאון רבי אורי זוהר ריתק את השומעים בדברים מיוחדים. משא הנעילה: הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א. כמו"כ הוקרנו דבריהם של מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א והגה"ג רבי יצחק זילברשטיין שליט"א. את יום הלימוד פתח שיעורו העיוני של הג"ר צבי יהודה לאו רב קהל חסידים פ"ת.

עין לא נותרה יבשה בקהל במשא חיזוק ואמונה של הרה"ג רבי צבי ביסטריצר שליט"א אשר לדאבון לב שיכל את בנו הנער משה ז"ל אך לפני שבוע ימים. התרגשות רבה אחזה בקהל עם כניסתו לאולם 'בית המדרש' של האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא שליט"א אשר במשא קודשו רומם את הקהל בדרך הנאותה לקבלת התורה.

דברים קצרים נשא הרב אריה מונק שליט"א מנכ"ל בית חם שעמד על מגוון האוכלוסייה המרכיבה את משתתפי יום בית המדרש של משתתפי יום בית המדרש ובכללם אישי ציבור המוסרים נפשם למען הציבור. בהדרת הכבוד וברוב קשב נשמע משא קדשו המיוחד של כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנא שליט"א.

הגה"צ הגרח"י מישקובסקי שליט"א דיבר על הזכות שזיכה אותו ה' להיות שליח הבאה של ברכת קודשם של שלושת הרועים מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א לבאי יום בית המדרש. את מושב הצהריים חתם שיעורו המרכזי של הגאון האדיר רבי אשר וויס שליט"א גאב"ד "דרכי תורה" שהרחיב במתק דבריו בחובת השמחה בלימוד התורה שהוא חלק בלתי נפרד מחובת ומצות לימוד התורה.

את מושב אחה"צ פתח מגיד המישרים הנודע רבי שלמה לווינשטיין שליט"א שעמד על חובת הרוממות בחיי תורה כמאמר רבי יוסף בגמרא אי לאו ההוא יומא כמה יוסף איכא בשוקא. שיעור הלכה למעשה מהלכות והליכות החג הקרב נשא הגאון הנודע רבי מרדכי בונים זילברברג שליט"א בשילוב הוראות והנהגות מרנן עיני העדה רבינו מרן ראש הישיבה ומרן שר התורה שליט"א.

אולם הכינוסים הגדול וחדרי הספח הפכו למרקחה בשיעורו העיוני של הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א ראש ישיבת 'באר התורה' בסוגיות החמורות של 'שטרות' תוך השלכות אקטואליות לדין הצ'קים בהלכה. הגאון הצדיק המשפיע רבי אלימלך בידרמן שליט"א העלה את הציבור טפח וטפחיים מע"ג הקרקע בדברי הכנה מעוררים ליום מתן תורה.

הגאון רבי אורי זוהר שליט"א חתם את יום בית המדרש בדברים חמים ומיוחדים, על חשיבות של התחזקות בתורה, שזה הדבר הכי חשוב בעולם. ציבור האורחים במקום הודה למלון צפורי בכפר ולמנהלו הרב אלי צפורי, שהיה מיוזמי יום בית המדרש, על האירוח המופלא לו הם זכו וכן על ארוחת הצהריים וארוחת הערב המפוארת שהוגשה לכולם בשפע רב ובטוב פעם. וכן לראשי ארגון "ארחות יושר" בראשותו של הרב אריה קניבסקי שליט"א, לצוות של "ארחות יושר" על העבודה הרבה, והמאמץ הגדול שהקדישו בשבועות האחרונים למען הצלחת יום בית המדרש כדי שהכל יהיה על הצד היותר טוב.