כמידי שנה בערב חג השבועות התקיים מעמד קבורת ספרי תורה תפילין ומזוזות שנפסלו בהשתתפות הרבנים הראשיים של העיר, יו''ר המועה''ד הרב עובדיה דהן, רבני המועצה הדתית וחברי המועצה.

מסורת של שנים זו ממשיכה מאז אותה הנהיג רבה הראשי לאשדוד הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ"ל לתת כבוד מיוחד לגנזי הקודש וקבע שבסמוך לחג השבועות יערכו מעמד של קבורת גניזת סת"ם, כדי לתת את החשיבות של כתבי הקודש שנפסלו או שנקרעו שיבואו למקומם בכבוד הראוי.

נושא הגניזה ושימור דפי קודש שנקרעו חשוב הוא עד למאוד, הרב עבדיה דהן פועל ועושה במשך כל ימות השנה לשמור על קדושתן לבל יתגוללו שמות הקודש בחוצות ולעשות ככל כדי לשמור על כבודם. בצידו הימין של בית העלמין קיים ביתן גניזה ענק ורחב ידים המשרת את כל תושבי העיר ובתי הכנסת. בנוסף, קיימת גישה נוחה להנחת פרשיות תפילין או יריעות ספרי תורה שנפסלו, בתיבת ברזל מיוחדת.

במעמד הקבורה הוכנסו בתוך שני כדי חרס יריעות של ספרי תורה שנפסלו, פרשיות של תפילין ומזוזות שנפסלו, פריטים קדושים אלו הונחו אחר כבוד בכדי חרס ונאטמו כראוי בטיט כמבואר בהלכה על ידי הרב חיים בן חמו אחראי הגניזה ותרבות תורנית במועצה הדתית, בסמוך לציונו של הרב הראשי הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ"ל שם נכרה קבר רחב לשם כך, כשמלמעלה נקבעה מצבה רחבה גדולה ומפוארת הניכרת לעין כל, עם גידור בעמודי שיש מרהיבים שיהוו אות סימון לקבורת הגניזה של ספרי תורה פרשיות תפילין ומזוזות.

כדי החרס נטמנו ע"י הרבנים ומיד אחר כך הרבנים הראשיים כיסו בעפר את הבור, כשאליהם מצטרף יו"ר המועצה הרב עובדיה דהן ושאר רבני המועצה. הרה"צ רבי חיים פינטו נבצר ממנו להשתתף במעמד היות והיה בניחום אבלים בבית משפחת הרב דניאל בר מוחא זצ"ל רבה של מצפה רימון, אך שלח את ראש לשכתו הרה"ג ר' אברהם ישעי' בוגנים שליט"א.

לאחר מכן נשאו דברי תורה וברכה לכבוד המעמד מפי הרבנים שציינו לשבח את עבודת קודש זו של שמירת כתבי הקודש והזכירו בשם הזוהר הק' שלעתיד לבוא לא רק נשמות הצדיקים יזכו לתחית המתים, אלא גם ספרי התורה שנטמנו לאחר שנפסלו, יזכו לקום בשלימותן ובקדושתן.

הגר"ח קלמנוביץ רב שכונה ורב מחלקת עירובין, בדבריו ציין את החביבות של התורה שגם שברי לוחות הרי הן כתורה וכך עלינו לנהוג בקדושה ובכבוד לכל שמות הקודש או ספרי קודש שבלו וזה מראה את גודל האהבה שלנו לתורה וציין לשבח את המעמד הנפלא שאותו מחזק יו"ר המועה"ד הרב דהן ובפרט בימים אלו שלפני חג השבועות.

יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן הזכיר את ההתעוררות הקיימת בציבור תושבי העיר בנושא של בדיקת תפילין ומזוזות 'חינם' במבצע של המועצה מידי חודש בחודשו ובכך נותנים כבוד לתשמישי קדושה כראוי. בדבריו שיבח את פעילותו המסורה של הרב חיים בן חמו, אשר במשך כל השנה אחראי על נושא 'תפילין ומזוזות' במועצה ודואג על הגניזה במשך כל ימות השנה שתטופל בהתאם ובכבוד הראוי.

עוד הזכיר הרב דהן, כי חשוב לציין לציבור הרחב בכל בית כנסת וקהילה: "כי יש להתבונן היטב ולראות מה מביאים לגניזה, לא כל עיתון פרסומי הוא ראוי לגניזה, בנוסף, יש להניח בשקיות רק את כתבי קודש, כדי לשמור על קדושת שמות הקודש ומאידך להביא את הגניזה בכבוד שלא יתבזו ולהכניסם בפנים כדי שלא יעופו ברוח ויתגוללו על הארץ בבזיון".