שמחת הווארט לנכד כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א משכונת ארזי הבירה בירושלים החתן שלום סאפרין הי"ו עב"ג בת הרה"צ רבי חיים שרגא שטרן מראפשיץ ביתר שליט"א בן הגה"צ רבי פסח שטרן מדינוב שליט"א מנתניה וחתן כ"ק האדמו"ר מקאמארנא - גבעת שאול שליט"א • צילום: הרב ברוך אוביץ