מאות חסידים ובראשם אדמורי"ם ורבנים השתתפו בשמחת החתונה לבן כ"ק האדמו"ר מבוטושאן שליט"א החתן הרב מרדכי פרנקל שליט"א עם בת הרבני הרה"ח ר' יצחק מאנן שליט"א מחשובי חסידי בעלזא • בברכות בחופה כובדו הרה"ג רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א רב מערב בני ברק וגיסיו של האדמו"ר האדמורי"ם ממודז'יץ ואלכסנדר ועוד • וידאו וגלריה