תלמידי ישיבת תולדות אהרן ירושלים הגיעו למבחן במעונו של ראב"ד העדה החרדית בירושלים, הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א. שלא כדרכו, ניאות הראב"ד לבחון את התלמידים, כאשר מצטייני הישיבה נשאלו באופן פרטי על החומר הנלמד

לאחר תקופה ארוכה בה למדו תלמידי ישיבת תולדות אהרן בירושלים מידי יום ביומו "הלכות ברכות" לאחר התפילה, זכו קבוצת המצטיינים בישיבה להיכנס לקודש פנימה, אצל הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א לשמוע מפיו דברי חיזוק בעניין חשיבות לימוד התורה בכלל ולימוד ההלכה בפרט.

באורח נדיר – שלא כדרכו, ניאות ראב"ד בד"ץ העדה החרדית בירושלים לבחון את התלמידים, כאשר מצטייני הישיבה נשאלו באופן פרטי על החומר הנלמד, ולאחר המבחן אף עברו לקבלת ברכה.

הגר"מ שטרנבוך שליט"א הביע את התפעלותו מבני הישיבה, ומיד לאחר המבחן הגיב בהתפעלות כי "אם ימשיכו בדרך זו יצמחו בוודאי לגדולי תורה ויראה שיפארו את כותל המזרח של רבני ישראל בדור העתיד".