מעניין ! הם לא נראו כאלו שיורקים וזורקים אבנים אולי הם של חצר אחרת ???