במוצש"ק פר' נשא נערך בירושלים שמחת הפארשפיל לרגל נישואי נכד כ"ק האדמו''ר מוואסלוי שליט"א בן לבנו הרב ישראל הלפרין שליט"א - צילום: ברוך אוביץ