אדמו"רים רבנים וקהל רב השתתף בשמחת השבע ברכות בן אב"ד גרוסוורדין מסטאטן איינלד ארה"ב שליט"א בן לבנו הגר"א פולק רו"כ סלאנים וחתן כ"ק האדמו"ר משאץ ויז'ניץ שליט"א עם בת כ"ק האדמו"ר מלייפניק שליט"א - צילום יהודה פרקוביץ