בשבוע שעבר נערך ביקור מיוחד ורב רושם של הרה"צ רבי אהרן הגר שליט"א, בן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מויז'ניץ מאנסי ורב קהל "אהבת ישראל" ויז'ניץ מאנסי במאנטריאל, ברשת מוסדות התורה והחינוך ויז'ניץ באלעד. את פני האורח החשוב קיבלו מנכ"ל המוסדות וסגן ראש העיר הרב חיים מאיר כץ הי"ו וחברי הנהלת המוסדות הרב בערל אשר הי"ו והרב יחזקאל מילר הי"ו.

ראשית ביקר האורח בשלושת כוללי האברכים בהם יושבים מאות אברכים ועמלים בתורה ע"י "איגוד מוסדות ויז'ניץ" בראשותם של הרה"ג פרץ טוביה שטיינמץ שליט"א, הרה"ג ישראל חיים הלפרט שליט"א והרה"ג יעקב דוד כהן שליט"א, ובהיכל בית המדרש המרכזי "צמח צדיק" בראשות המרא דאתרא הגאון רבי מנחם מנדל פקשר שליט"א.

בהמשך ביקר בתלמוד תורה בלוויית המנהל הרב יצחק רוט שליט"א, נכנס למספר כתות לימוד וכן התרשם למאוד מפעילות 'מרכז העשרה' ושמע סקירה על קידומם של התלמידים בצורה מקצועית וברוב הצלחה.

בכבוד רב התקבל האורח הדגול בשערי היכלי הישיבה ע"י ראש הישיבה הרה"ג ישראל ברכר שליט"א וחברי הצוות הרוחני של הישיבה, במהלכו אף התכבד האורח לשאת דברים לפני התלמידים, ראשית פתח בדברי הדרכה לניצול שנות הבחרות ובהתמודדות החיים ע"י כח המסירות נפש והרחיב אודות קנייני נצח אליהם צריכים לשאוף ובהם זוכים להתעלות בתורה ובחסידות, וסיים בדבריו בהערכה למנכ"ל המוסדות הרב חיים מאיר כץ הי"ו הטורח ונודד ממדינה למדינה כשבחודש האחרון נערכה המגבית בעירו מונטריאל ושמע את שמעה הטוב של הקהילה והמוסדות שיצא למרחוק, אולם כעת יש לו את הזכות לראות מקרוב את האימפריה הגדולה לתורה ולחינוך שנבנתה בשנים האחרונות בס"ד, לאחר השיחה עברו תלמידי הישיבה בתווך לקבל את ברכת האורח הדגול שליט"א.

בסיום אף סיירו במתחם קרית החינוך לבנות שם לומדות קרוב לאלף תלמידות בסמינר, בבית הספר ובגני הילדות. עם תום הביקור המכובד והנהדר, הסב האורח שליט"א עם ראש הישיבה שליט"א וחברי הנהלת המוסדות, האורח הדגול השמיע דברי הערכה וברכה קצרים למראה עיניו שהטביעו חותם אדיר להרמת קרנה של ממלכת התורה והחסידות בעיר אלעד, כשהוא מאציל מברכותיו לעוסקים במלאכת הקודש.