בשל גילו המבוגר, נאלץ כ"ק הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט"א, גאב"ד ירושלים, להיעזר בזכוכית מגדלת על מנת שיתאפשר לו לקרוא את אותיות הגמרא הקדושה. שוקי לרר התפעם ותיעד בעדשת מצלמתו