כ"ק האדמו"ר מזידיטשויב ארה"ב שליט"א הגיע לביקור בארה"ק לרגל שמחת נישואי נכדו. צילום: אלי דויטש