שמחת התנאים לבת הרה"צ רבי חיים שרגא שטרן אב"ד ראפשיץ ביתר ונכדת כ"ק האדמו"ר מקאמרנא גב"ש שליט"א והגה"צ רבי פסח שטרן מדינוב עם נכד כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א בן לבנו הרה"צ יהודה אריה סאפרין רו"כ קאמרנא.