חברי וראשי מכון "הרמב"ם השלם" הפועל במסגרת כולל "זכרון יהוסף – אהל מייטא", השוכן בביתר עילית, עמדו ביום שני השבוע במרכזו של מעמד תורני כביר-שגב ורווי-רגש, לציון השלמתם ברוב עמל ויגיעה של החלקים החמישי והשישי בסדרת "הרמב"ם השלם".

"הרמב"ם השלם" הינו פרויקט תורני, רב היקפי ורב-תחומי, אשר טרם בוצע דוגמתו.  הפרויקט הענק, זוכה להסכמתם הנלהבת של גדולי הדור זצוק"ל ויבלח"ט. מן השמים גלגלוהו לדורנו, כדי לעודדנו ולהחכימנו בתורת הנשר הגדול, מורה נבוכי כל הדורות. הפרוייקט מופקד בידי חברי מכון "הרמב"ם השלם", כאשר על מלאכת בית ד', מנצח בתבונה ובהשכל, הגה"ח ר' שלום דובער הלוי וולפא שליט"א, יוזם הרעיון, ראש המכון והעורך הראשי, המדריך ומכוון, מנווט ומתווה את עבודתם התורנית והמחקרית של חברי המכון.

הכינוס שהתקיים, באולם "בית ישראל" בירושלים, היה במעמד גדולי תורה וחשובי הרבנים, ובהשתתפות מאות אוהבי תורה וידידי המכון, שהסבו סביב שולחנות ערוכים בשמחה חגיגית, בה שולבה סעודת שבע ברכות לבן-זקוניו של הרב וולפא שליט"א, הוא הרה"ת ר' יהוסף גדליה הי"ו. לרגל השמחה קיבלו הנוכחים תשורה תורתית: ספר "משמיע שלום", ובו שבעים פרקים של עיונים, ביאורים, סיכומים, הערות, הארות ותשובות במבחר מרתק של סוגיות בהלכה ובמנהג, בעיקר בעניני אור"ח,  פרי-הגיונו והגותו של אבי החתן, ראש המכון שליט"א.

נאומי ברכה והערכה למפעל התורתי, הענק והמורכב, ולנושאים בעול קיומו הכבד, השמיעו: הגה"ח הרב שמואל דישון שליט"א ראש ישיבת קרלין סטולין בניו יורק; הגה"ח ר' טוביה זילברשטרום שליט"א רב ביהכנ"ס חב"ד בשיכון חב"ד בירושלם; הגה"ח ר' ישעיה הרצל שליט"א רבה של נצרת עילית, הגה"ח ר' בצלאל ווקסלשטיין שליט"א מורה הוראה וצדק, שהיה הנואם המרכזי; הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, הראשל"צ ואב"ד ירושלים שהיה אורח הכבוד; הגה"ח רש"ב הלוי וולפא שליט"א ראש כולל ומכון "הרמב"ם השלם", אשר הודה לנגיד החסידי הרה"ח ר' שלום בער דריזין על עזרתו הגדולה לכל כרך נוסף ועל עידודו הגדול להמשך המפעל, וכן לרבנית סימה רלב"ג תליט"א שהנציחה את המפעל הקדוש הזה לזכר בעלה, הגה"ח רבי יוסף גדליה רלב"ג ז"ל, ואמו הרבנית מרת מייטא ע"ה; עוד נשאו דברים: נציג חברי המכון, הרה"ג ר' פנחס זלצמן שליט"א; הגה"ח ר' אהרן שפירא שליט"א רב שכונת פרדס כץ הרה"ג ר' רפאל הרוש שליט"א ראש כולל עץ חיים בקרית גת; את המעמד הנחה ברוב חן ובטוב טעם, הרב ינון הכהן רוט. במהלך הערב החגיגי הושמעו נעימות חן, והוענקו סטים של הרמב"ם השלם לנציגי כוללים העוסקים בהלכות שבת, מתרומת הרב דרייזין הנ"ל.