ביום ג' לסדר שלח נסתלקה לבית עולמה הרבנית הצדקנית מרת רבקה מרקוביץ ע"ה, אשת חבר למרן הגאון רבי צבי מרקוביץ זצ"ל, נשיא ועד הישיבות וחבר מועצגה"ת, בתו של הגאון רבי שבתי יגל זצ"ל ​ ואמם של האחים הגאון הגדול רבי שמואל מרקוביץ שליט"א ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי אליעזר יוסף מרקוביץ שליט"א, ראש כולל בית מאיר, הגאון רבי יעקב מרקוביץ ראש ישיבת שער התורה במהלך ימי השבעה עלו ראשי אלפי ישראל ובראשם מרנן ורבנן, ראשי ישיבות,אדמורי"ם, רמי"ם, פוסקי הלכה, חכי"ם, ראשי ערים, עסקנים אישי ציבור וקהל רב לנחם את הרבנים שליט"א • צילום: יצחק וייספיש