לבקשת הגאון רבי שמואל בראנסדורפער דיין ומו"ץ בבית שמש ע"י 'העדה החרדית' וראש הכולל של מוסדות רחל אמנו בקבר רחל הגיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן לקבר רחל אמנו ומסר שיעור מרתק לאברכי הכולל. לאחר מכן נכנס לתפילה בקברה של רחל אמנו. צילום: מוסדות רחל אמנו