מוסד הילדות הגדול 'בית לפליטות' בירושלים אירח את גדולי ישראל שבאו למתחם הבנייה של המוסד הירושלמי הוותיק לקראת מעמד חנוכת המבנה בשבועות הקרובים • JDN עם גלריה מהביקור של האדמו"רים וגדולי ישראל מלווים במנהל הרב חיים אלעזר רוזנפלד

מוסד "בית לפליטות" בעיה"ק ירושלים, המפורסם כמגדלור הצלה לבנות ישראל יתומות ושבורות, עובר שיפוץ נרחב ובימים אלו, ולקראת שלבי גמר הבנייה הגיעו גדולי ומאורי ישראל שליט"א להתרשם מקרוב מפעילות ההצלה הכבירים,

הרב חיים אלעזר רוזנפלד שליט"א מראשי המוסד ובנו של המנהל המסור הרב משה יונה שליט"א השוהה בימים אלו בחו"ל למען החזקת המפעל הקדוש, הציג בפני הרבנים שליט"א את המצב הנורא המשווע כאשר רבנים ועסקנים מתדפקים על שערי המוסד להצלת בנות ישראל וקוצר ידם מלהושיע עקב חוסר מקום, אי לכך ניתוספים כעת עוד קומה שלימה של חדרי שינה ועוד בכדי להרחיב את גבולות ההצלה,

במהלך הסיור הביעו התרגשות והתפעלות עצומה מההשקעה שהכל יהיה בשיא הפאר והיופי לרווחת הבנות,

תכונה רבה והתרגשות לקראת מעמד חנוכת הבית שתתקיים בשלהי חודש אלול במעמד רבנים וגדולי ישראל ונגידי ותומכי המוסד.