מראה לא שיגרתי נראה השבוע (ראשון) באיזור התעשיה עמק חפר כאשר התקיימה שמחת הכנסת ספר תורה ברוב פאר והדר למשחטת הוד חפר בעמק חפר. בהשתתפות הרב אליעזר שמחה וייס שליט"א הרב המכשיר במשחטה. הרב שמואל צבי חסידה שליט"א מותיקי רבני המשחטות בארץ. רבני המשחטה. חברי הנהלת המפעל, שוחטים בודקים ומשגיחים. ובני המשפחה שתרמו את הספר לעילוי נשמת האשה החשובה מרת שרה רבקה גנץ ע"ה.

התהלוכה לכבודה של תורה יצאה והלכה ברחובות איזור התעשייה עמק חפר, כשכל עובדי המשחטה ואף מפעלים אחרים באזור התעשייה משתתפים ושמחים בשמחת התורה.

הספר הוכנס להיכל בית הכנסת בהתרגשות רבה, ע"י בני משפחת גנץ. ובאמירת המזמורים כובד הרב שמואל צבי חסידה שליט"א.

לאחר תפילת מנחה ברוב עם, נערכה סעודת מצווה לכלל המשתתפים. פתח בדברים בשם בני המשפחה הרב יעקב חסידה מרבני המשחטה, ואמר שכבוד האכסניה כאן הוא האוזן הקשבת והלב הפתוח שיש להנהלה לעובדי המפעל בכלל ולצוות הכשרות בפרט. הרב אליעזר שמחה וייס שליט"א, שדיבר על הצוות המיוחד והכשרות המהודרת שקיימת במשחטת הוד חפר, ועל הברכה שמכניסים אל תוך מקום כזה ע"י הכנסת ספר התורה.  הרב שמואל צבי חסידה שליט"א, שדיבר על כך שחוקת התורה היא תיקון פגם האמונה, והמילה חוק בפרשת בחוקותי מפורשת על עמליי התורה. ובאמת צוות הכשרות במשחטה  שמשקיע כוחות להוציא תחת ידיו עוף כשר, עמל בחוקי התורה יום יום. כאשר הוא מציין שאילו היה צריך היום לבחור צוות למשחטה, לא היה מסכים לעבוד אלא עם צוות כזה כמו שרואה הוא כאן לפניו.

הנהלת המפעל ציינו בדבריהם את מרקם היחסים בין צוות הכשרות להנהלת המשחטה שנותנים אמון מוחלט בצוות ולא מתערבים בכל ענייני הכשרות כלל.

שמחה זו הסתיימה שוב בריקוד שמחה לכבודה של תורה.