מגן דוד אדום והמועצה הדתית אשדוד בהשקת ארונות הצלה בבתי כנסת (6)

...