מגן דוד אדום והמועצה הדתית אשדוד בהשקת ארונות הצלה בבתי כנסת (7)

...