מגן דוד אדום והמועצה הדתית אשדוד בהשקת ארונות הצלה בבתי כנסת (19)

...