מגן דוד אדום והמועצה הדתית אשדוד בהשקת ארונות הצלה בבתי כנסת (20)

...