מגן דוד אדום והמועצה הדתית אשדוד בהשקת ארונות הצלה בבתי כנסת (21)

...