קהל רב השתתף בשמחת הבר מצוה לנכד הגאון הגדול רבי אברהם יצחק אולמאן שליט"א חבר הבד"ץ ונין הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א ר"י קמניץ בן להרה"ג רבי משה קרויס שליט"א - צילום: ברוך אוביץ