כ"ק האדמו"ר מבאבוב 45 שליט"א הגיע לביקור מיוחד בעיר התורה לייקווד, למגבית שנערכה עבור המתיבתא הגדולה של החסידות בבורו פארק.

הדינר המיוחד נערך בשעות לפני הצהריים בביתו של הנגיד ר' אריה שטרן, שאירח את המעמד ברוב פאר והדר, וביתו אף שימש כאכסניה לאדמו"ר שליט"א במשך כל שעות הביקור.

לאחר הדינר נכנס האדמו"ר שליט"א לחדרו בבית האכסניה, ובמשך שעות ארוכות נכנסו המונים מתושבי העיר עם ילדיהם לבקשת ברכה ועצה עם קוויטלך. במהלך כל אותם שעות המה בית האכסניה מרבנים ראשי ישיבות ואישי ציבור שבאו להקביל את פני האדמו"ר שליט"א, ביניהם ראשי ישיבת לייקווד הגר"מ קוטלר שליט"א והגר"ד שוסטל שליט"א ועוד רבים.

בהתרגשות מיוחדת הגיע למעונו של האדמו"ר שליט"א זקן חסידי באבוב הרה"ח הישיש ר' כתריאל גלר שיחי' לאויש"ט, שמקורו מהעיר צאנז, האדמו"ר שליט"א הושיבו לצד השולחן והאזין לזכרונותיו מימי קדם מעיר הקודש צאנז מקום מושבו של זקנו אבי השושלת מרן הדברי חיים זי"ע.

בסיום קבלת הקהל נכנסו לחדר האורחים בבית האכסניה, בחורי ישיבת "שערי בינה" לייקווד, עם ראשי הישיבה, וכ"ק האדמו"ר שליט"א מסר בפניהם שיחת חיזוק והדרכה, כשבסיומה עברו התלמידים להתברך מפי הקודש.

לקראת סיום הביקור המרומם, הגיע כ"ק האדמו"ר שליט"א לבית המדרש של החסידות בעיר, שם התפללו תפילת מנחה, שהיווה את החותם לשעות ארוכות של קורת רוח שזכו לה המוני תושבי העיר בכלל, וציבור החסידים בפרט.

????????????????????????????????????