רבה של העיר אלעד הגר"מ מלכה שליט"א חיתן את בנו באולם האירועים של בנייני האומה. הרבנים הראשיים. רבני ערים ואישי ציבור עלו לאחל מזל טוב - צילום: יעקב כהן