בבנייני האומה נערך השקת ספרו החדש "דובר שלום" של נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א ובו מרוכזים שיחותיו על המועדים כשבהמשך מתוכננים גם הוצאת שאר השיחות וכן השיעורים אותם מוסר בפני תלמידי הישיבה.
במוצש"ק נערך המעמד בהשתתפות הראשל"צ ורבה של ירושלים הגרש"מ עמאר. הרה"ר לישראל הגר"ד לאו, הרבנים למשפחת בן שמעון, סגן שר האוצר חה"כ יצחק כהן. נדיבי עם, תלמידיו ומקורביו של נשיא המועצת.
הכל החל בחג פורים האחרון כאשר עלה רבה של ירושלים למרן ראש הישיבה ובין הדברים ביקש מראש הישיבה שיסכים שיוציאו לאור את שיחותיו ושיעוריו אשר נמסרו במשך שנים רבות.
ראש הישיבה נתן את הסכמתו כשהנגיד אייל משיח אשר נכח במעמד נטל על עצמו את כל הוצאות הספר עד לרגע המרגש אמש כשהנגיד הגיש למרן את ספרו הראשון. הגרש"מ עמאר הביע את שמחתו על הוצאת הספר ובירך את מרן ראש הישיבה שיזכה להמשיך להפיץ מעיינותיו חוצה ולהגדיל תורה ולהאדירה מתוך בריאות ונחת.