מה הקשר???
היה מעמד חנוכת הבית והכנסת ספר תורה באופקים, והכותרת – "מסע חיזוק בדרום" לא קשורה לנושא.