כ"ק האדמו"ר מספינקא ירושלים שליט"א הגיע עם קבוצה מחסידיו לתפילה בציון הרשב"י במירון בי"א תמוז יומא דהילולא של הרה"ק "עטרת צבי מזידיטשוב" זי"ע - צילום: דוד כהן