החתונה הגדולה תתקיים בכ' טבת ע"ח בהשתתפות חסידים מכל העולם