כ''ק האדמו"ר מזידיטשוב שליט''א בעריכת השולה''ט בימא דהילולא של הרה''ק בעל ה''עטרת צבי'' מזידטשוב זי''ע - צילום: ברוך אוביץ