מעמד חומש סעודה בתלמוד תורה 'דרכי אבות צאנז' בקרית צאנז נתניה - צילום: משה גולדשטיין