צפו בתיעוד: כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א שהה בימים האחרונים בארגנטינה לביסוס וחיזוק מוסדותיו. במהלך שהותו ביקר בהיכלי התורה ונפגש עם רבנים ומנהיגי הקהילות - צפו:

מוצאי שבת קודש בלק בארגנטינה:
כ"ק האדמור מתו"א שליט"א בסוד שיח עם גאב"ד קהילת 'קהל חרדים' – אונסה, בארגנטינה. הגאון רבי משה אקשטיין שליט"א – בלחיים בבית בנו הרה"צ רבי שלמה עקשטיין שליט"א
 ביקור בקהילת שובה ישראל. מאות ילדים בראשות נשיא הקהילה הרב אברהם ענתבי הי"ו קיבלו את פניו של האדמו"ר שליט"א