מאות מתושבי אשדוד ליוו למנוחות במוצאי שבת פר' בלק מתוך צער ויגון את איש החסד ואוהב תורה אציל המידות ר' אברהם טובול ז"ל שנפטר לבית עולמו מתוך יסורים קשים ומרים וקבלם באהבה כשהוא בן לח' שנים בלבד - כתב וצילם: ינון יצחקי

המנוח ז"ל גדל בבית של תורה ואהבה גדולה לתלמידי חכמים, סבו היה מגל העליה הראשון שעלו ממרוקו שהשתכנו באשדוד והיה מבין המקורבים בביתו של האדמו"ר הבבא סאלי ובנו האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא זיע"א, בבית זה קנה תורה ויראת שמים והרבה אמונה כל ימי חייו.

בילדותו התחנך בת"ת חדר הרב בקרית פונוביז' בעיר ומשהמשפחה עברה לעמנואל, המשיך לגדול לתפארת בת"ת 'יסודי התורה', את דרך עליתו בתורה המשיך בישיבת 'בית שמעיה' בב"ב שם עלה ונתגדל בתורה.

כדרך אביו יבלחט"א שהיה מבאי ביתו ומשמש בקודש של האדמו"ר הבבא מאיר זיע"א, היה פוקד את בתיהם של רבני משפחת אבוחצירא ואף זכה לשמש בקודש במשך כשמונה שנים את האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא, שבאותם שנים סיפר על תורה וקדושה, עצה ותושיה שקנה במחיצתו באותם זמנים.

כשעבר לעמנואל הרגיש את הצורך ללמוד עזרה ראשונה עקב האסונות הקשים שפקדו את האזור ובעיקר הפיגוע הקשה שארע בשנת תשס"א בו נהרגו עשרה יהודים הי"ד בסמוך לישוב, דבר שגרם לזעזוע קשה לישוב בפרט ולעם ישראל בכלל. בזמנו הפנוי התנדב לארגוני הצלה שונים ובמשך השנים היה מתנדב קבוע מן המנין של ארגון "איחוד הצלה" שבמשך שנים זכה להיות שותף בהצלת חיים להמוני בני אדם מכל הגילאים.

לאחר נישואיו התגורר באשדוד, בתחילה התגורר ברובע ו' בעיר, בראש מעייניו היה התבטלות לדעת תורה ולתלמידי חכמים. היה גבאי בית הכנסת ע"ש הרמ"א – רבה של 'ספרו' שבמרוקו, שם דאג למנינים בתפילות במשך היום וכן היה מארגן שיעורי תורה בבית הכנסת לטובת המתפללים, במשך תקופה דאג שהרה"ג ר' אורי דבורה יגיע לבית הכנסת וימסור שיעורים בהלכה ובאגדה.

לאחר שעבר לרובע ז' החרדי, קבע את מקום לימודיו בכולל להוראה "אור מאיר" בראשותו של הרה"ג ר' אבנר עמר, שם גם קבע את מקום תפילותיו בימי חול ושבת קודש. עם השנים זכה ליסד עם חבריו שיעור הלכה חשוב ושיעור קבוע בספר הק' אור החיים עה"ת כשאת השיעור מוסר הרה"ג ר' שלמה חרז מורה הוראה ומהרבנים הבולטים בעיר.

היה ידוע כמסור בכל מאודו בקיום מצות כיבוד אב ואם, כך גם נהג בזקניו, שהיה נוהג לבקרם לעיתים קרובות ודואג לכל צורכיהם כדי להקל על הוריו שיחי'.

היה מטבעו איש חי רב פעלים לתורה ולחסד, עזר למשפחות ברוכות ילדים, אלמנות ויתומים בעיקר לפני החגים, היה מתרוצץ כדי לדאוג לכל צרכיהם בממון ובמצרכים, ביגוד והנעלה והכל בצנעה יתרה, ביתו היה פתוח לחסד בכל ענין וענין כפי יכולתו.

במשך ימי השבעה הגיע לנחם האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא שליט"א שהרבה לדבר בשבחו, אך הדגיש וציין כי זוכר הוא היטב שהמנוח לא היה מוותר על תפילה בציבור, גם אם היה חוזר בשעת ליל מאוחרת והיה תשוש מכל היום, בכל הזדמנות שהיתה לו, היה 'חוטף' שיעור תורה.

לפני כשנה וחצי לאחר בדיקות, התבשר באופן פתאומי ע"י הרופאים כי חלה במחלה הנוראה רח"ל וכששמע על כך קיבל את הבשורה כדין שמים באהבה, מאז בכל הזדמנות חיזק את הסובבים אותו באמונה ובבטחון בה' יתברך, כי רק הוא כל יכול, וביקש בכל נפשו שלא יספרו על מצבו לאחרים, כדי לא לגרום צער למוקירו ולידידיו.

שמו היה שגור בפיהם של רבים מבני משפחתו, מכריו וידידיו שהיו מעתירים עבורו בתפילות ובתחנונים בהזדמנויות שונות, מכריו היו מארגנים עבורו ערב מיוחד להתחזקות ולהתעוררות כשבמהלכן ביקש לדבר ולומר את דבריו. תמיד כשדיבר הודה מקרב ליבו להקב"ה על הניסיון בו עומד והתפלל שיצליח לעמוד בכך, היה אומר הרי הכל משמים אתם לא צריכים לדאוג,  לנו נותר רק להרבות בתפילות וכל מה דעביד רחמנא – לטב עביד. אין עוד מלבדו ואין סיבה כלל להתייאש. דבריו המרגשים גרמו לא פעם שדמעות רבות בצבצו מבין עיני רבים שהשתתפו בערבי חיזוק אלו.

היה מקפיד לבוא ולהשתתף בשיעורי תורה בבית הכנסת "אור מאיר" מתוך מסירות נפש של ממש עם כאבים קשים גם לתפילת נץ החמה בשבת קודש ולשיעור הקבוע שלאחר מכן במשך כ-שלוש שעות לא ויתר עד התקופה האחרונה, למרות שהיה צריך לסרוך את רגליו פסיעה אחר פסיעה בחלישות נוראה וכשהעירו לו על כך, למה אתה כ"כ מתאמץ? ענה, אני לא יכול לוותר על תפילה בנץ ושיעור תורה בשבת.

לאחר שסבו נפטר, דאג המנוח שהסבתא תחי' תתגורר בסמוך אליו, כך דאג לה שתרכוש דירה קומה מעליו, הסבתא שתחי' ידועה כאישה צדקנית שתפילותיה הזכות והטהורות ודאי משפיעות, היא זכתה להיכנס בקודש אצל האדמו"ר הבבא סאלי, הבבא מאיר זיע"א ועוד רבני משפחת אבוחצירא שידעו את מעלתה ותמיד זכתה לברכתם, המנוח דאג לכל מחסורה, לסעדה ולתומכה במסירות נפש אשר לא ניתנת לתיאור כבן ממש.

כשהתבשר בבשורה הקשה על מחלתו, עשה הכל כדי שהסבתא שתחי' על מנת להסתיר שלא תדע על כך וביקש ממשפחתו בכל לשון שלא יאמרו לה כלום כדי לא לצערה ואע"פ שידע היטב את מעלת תפילותיה. גם שהיה סובל יסורין קשים היה ממשיך לבקר ולעזור לסבתא כדי שלא תרגיש בשינוי מצבו. ואכן עד לפני הפטירה הסבתא לא ידעה כלום על דבר חוליו.

כך גם נזהר בכבודם של הוריו שיחי' כשהיה חוזר מטיפולים בביה"ח 'הדסה' כולו היה חלש ותשוש ובמקום ללכת לבית הוריו, היה הולך לנוח אצל אחותו מס' ימים כדי שהוריו לא יצטרכו לטרוח עבורו ולראותו בצער ובכאבים שסבל.

גבאֵי בית הכנסת "בית נפתלי" בעלזא בסמוך לביתו ספרו בניחום שהמנוח היה מגיע לתפילות היה מקדים ומסדר את הספרים בספריה, היה דואג לגמ"ח להניח חבילות נייר, היה מקפיד לתת צדקה לכל הפושט יד, בבית הכנסת עשו הנצחה עבורו לע"נ לכל השבוע.

ח"כ הרב דוד אזולאי השר לשירותי דת הגיע לנחם את המשפחה ותיאר ששמע רבות על מעשי החסד הרבים שעשה המנוח, ציין לשבח את מסירותו של אחיו ר' אלדד המכהן כראש מועצה הדתית בעמנואל שהקדיש שעות רבות לעמוד לצדו של אחיו בתקופה הקשה, ורק לא מזמן כשהתארח בשבת באשדוד לאחר תפילת שחרית עלה לביתו כדי לבקרו וראינו אותו בחולשה שלו אך 'צהלתו היתה על פניו' ומיד דאג לכבד אותנו למרות הקושי שהיה לו.

לפני כשבועיים חבריו מארגון 'איחוד הצלה' ארגנו ערב חיזוק ברמת שלמה כדי לעודדו ולהרים מעט את מצב רוחו, הוא הגיע לאחר מאמץ רב כשכולו תשוש וחלש מאוד, היתה שמחה גדולה במקום ולפתע ביקש את רשות הדיבור כדי לשאת מספר מילים, כך במשך יותר מ-50 דקות דיבר כשמידי פעם עצר את שטף דיבורו כדי לאגור מעט כח וכל דבריו היו סביב אמונה בה' יתברך, הרחיב בדיבורו שלמרות שהרופאים אמרו שהמצב נואש, אמר באופן החלטי ש"רק הקב"ה הוא החותך חיים לכל חי" הזכיר מדברי חז"ל בנושא אמונה ובטחון ואמר שאנו תלויים בחסדיו של ה' ית' בלבד.

בינתיים מצבו הבריאותי הלך והחמיר עד שהרופאים הרימו את ידיהם, הברירה היחידה היא זה לרכוש עבורו תרופה יקרה מאוד שאינה כלולה בסל התרופות ושוויה 64 אלף ₪ לחודש! חבריו ששמעו על כך לא היססו, התארגנו מיד ויחד הצליחו לגייס סכום המספיק ל3 חודשים, אך למגינת כולם לאחר חמישה ימים מצבו הוסיף להידרדר ופונה מיד לבית החולים ושם התברר שגם תרופה יקרה זו לא תוכל להועיל עבורו. יצויין כי כל אותה תקופה קשה, אחיו יבלחט"א ר' אלדד טובול ראש המועצה הדתית בעמנואל עמד לצידו, עזר וסייע בכל דרך אפשרית על מנת להקל מעט מהסבל לו ולמשפחתו.

בבית החולים היה מבקש שיכניסו לו בפלאפון את המספר של "קול הלשון" כדי שיוכל לשמוע שיעורי תורה ושיחות חיזוק כך ניצל את זמנו בעת הטיפולים הקשים.

זכה יחד עם רעיתו תבלחט"א במסירות רבה לגדל את שלושת ילדיו לחינוך לתורה ויראת שמים עם הרבה אמונה בה' יתברך מתוך צניעות ופשטות כך עד יומו האחרון. רק לפני כשבועיים מספר המלמד של בנו בכיתה א' הרב ישראל בר-ששת שראה את האבא המנוח מתאמץ ועולה במדרגות בת"ת ויושב על המדרגות מפני שכבר לא עמדו לו כוחותיו להמשיך וכל זה כדי לשמח את בנו שמגיע לכיתה לבקרו ולעודדו.

בשבוע האחרון חלה הידרדרות נוספת במצבו, וביום שישי האחרון הגיעו לבקרו כל בני משפחתו ומכריו כדי לעודדו ולחזקו והוא עם כוחותיו האחרונים, ממשיך להודות ולחזק את הבאים ומודה להם על כל טרחתם.

עם דמדומי חמה כאשר השבת פורשת את כנפיה על כל היקום, נגשו לתפילת שבת בסמוך למיטתו כשהוא סובל יסורי איוב. לאחר התפילה ערכו 'שלום עליכם' וסעודת שבת וכך לאחר זמן קצר בליל שבת קודש השיב את נשמתו הטהורה לבוראו כשמצדיק עליו את הדין מתוך יסורים קשים ומרים כשבסמוך למיטתו מנין אנשים זועקים "שמע ישראל".

במוצאי שבת קודש, השמועה הקשה הכתה את כל מי ששמע על כך, שפרצו בבכי נסער וכאבו את האבדה הגדולה, לקראת חצות לילה המוני אדם צעדו לבית העלמין שם התקיימו ההספדים.את מסכת ההספדים פתח ידידו ר' אברהם דרעי מפקד מרחב לכיש ועובד בית העלמין הזכיר את דברי הגמ' במועד קטן: "רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק", אברהם שהזדכך ביסורים קשים הוא בגדר נפש נקי וצדיק, ציין שהלוויה יוצאת ביומא דהילולא של בעל אור החיים הק' שהוא היה ממיסדי השיעור השבועי בספר הקדוש של בעל ההילולא גדול האבדה.

האדמו"ר ממעליץ שהכירו מקרוב במשך שנים רבות כמה פעמים אמר לי אני לא בלחץ אני רק רוצה את הברכה של הרבי, הכח של עם ישראל זה האמונה, 'אלוקי נשמה שנתת בי – טהורה היא' כמה יסורין סבל שהם מכפרין על עוונות בפרט שמקבלים אותם באהבה, שיהיה מליץ יושר על כל המשפחה, ויהי רצון שלא נשמע שוד ושבר בגבולנו ונזכה לחסד ורחמים ובנים בית מקדשנו במהרה.

הרה"ג ר' אבנר עמר רו"כ ורב ק"ק "אור מאיר", קשה מאוד לעמוד כאן, היתה לו התבטלות לדעת תורה, כעת הוא זוכה להשתתף בהילולא של מעלה של בעל אור החיים הק' ובעת זו אנו מבקשים שיתפלל על הסבתא שכ"כ דאג לה שלא לצער אותה ועד לרגעים אלו לא ידעה שהיה חולה, יהי רצון שהקב"ה יחזק את האלמנה והמשפחה ובא לציון גואל.

ידיד המנוח ממייסדי "איחוד הצלה" הרב זאב קשש הביע את כאבו באבידה הגדולה, ידענו כולנו את הסבל הקשה כל התקופה אבל כשהיינו באים לבקר אותו הוא היה מחזק אותנו בעניני בטחון אהבה וכיסופין להקב"ה אני זוכר שבליל פורים האחרון כולם הזכירו שר' אברהם חסר כאן בסעודה שעשו הידידים, החברים לא ויתרו והצליחו להביא אותו לסעודת פורים לאחר השירים בקשו ממנו לדבר והוא דיבר דברי חיזוק ובטחון הוא עורר את כולם קיבל על עצמו ולא איבד את התקוה לרגע.

מפאת קוצר הזמן כדי לקיים את הקבורה קודם חצות של מוצ"ש, הזדרזו באמירת ההספדים כדי לצאת להלוויה. לאחר אמירת הקדיש, יצא מסע הלוויה באישון לילה כשהמונים מלווים את דרכו האחרונה. בסמוך לקברו הטרי הספידו אחיו ר' אלדד טובול ראש המועצה הדתית בעמנואל, חברו ר' יהודה הרציג, חמיו ר'  יוסף שטרית, דוד המנוח הרה"ג שלמה טובול רב קהילה ברחובות והעסקן הרפואי ר' חנוך פרסטר. הרבנים הזכירו את רעיתו תחי' שעמדה לימין בעלה במסירות עד אין קץ בפרט בכל אותה התקופה.

הותיר אחריו כאובים שבורים ורצוצים את רעיתו, הוריו, אחיו ואחותו, את שלושת ילדיו הקטנים המתחנכים בדרך התורה והמצוות בתלמוד תורה ובבית יעקב הולכים בדרך התורה והמצוות שהנחיל יחד עם רעיתו שתחי'.

המוני המלווים התפזרו לביתם כשהם כואבים בחסרון אבידה הגדולה של תורה וחסד בדמות המיוחדת והאצילה שהלכה בדמי ימיה שהיתה ואיננה עוד.

ת.נ.צ.ב.ה.

עצרת השבעה תתקיים ביום חמישי יט' בתמוז במתנ"ס 'נוה יונתן' רובע ג' תפילת מנחה בשעה 7:00 בערב ולאחריה ישאו דברים רבנים ואדמורי"ם חשובים.

הרבנים יצאו בקריאה נרגשת, לעזור ולתמוך במשפחה בהקמת קרן לעזרה. הוחלט לפתוח קרן עזרה ליתומים, קרן "יד אליעזר" עבור משפ' ר' אברהם טובול ז"ל – אשדוד