קהל רב השתתף בהילולת כ"ק האדמו"ר מנדבורנה חדרה זצ"ל בצל בנו כ"ק האדמו"ר שליט"א שהגיע לארה"ק לרגל ההילולא.

מוצש"ק בבית מדרשו של האדמו"ר מנדבורנה חדרה בבני ברק:

סעודת ההילולא בבית המדרש בבני ברק: