צפו בתיעוד: ביום חמישי י"ב תמוז נערכה ההגרלה הגדולה והשלישית על דירת 4 חדרים בבית שמש לטובת בנין מוסדות תולדות אהרן בירושלים.

ביום חמישי י"ב תמוז נערכה ההגרלה הגדולה והשלישית על דירת 4 חדרים בבית שמש לטובת בנין מוסדות תולדות אהרן בירושלים בפיקוח הרבנים הרה"ג רבי יהודא פישער שליט"א חבר הביד"צ והרה"ג רבי גבריאל נויפלד שליט"א מרבני וועד הכשרות  וכן עו"ד ונוטריון ר' נפתלי רובין וכן נציג ממשרד עו"ד אשר ברק אשר פיקחו על כל תהליך ההגרלה והמ"ס שזכה היא 36278 מר משה עוז הי"ו מאור יהודה
יציון שבמשך השנה התקיימו סדרת הגרלות בכל חודש ל 10.000 ש"ח אשר כל אלו שהזדרזו וקנו הגרלה השתתפו בהגרלות הנ"ל
מוסדות תולדות אהרן מביע מעומק הלב מביע תודה לכל המשתתפים בהגרלה למען הבית הגדול אשר בזכות התפילות של תינוקות של בית רבן על טהרת הקודש שכל המשתתפים יזכו לרוב נחת והשפעות טובות.