לחיים אירוסין בחצרות קוסוב ויז'ניץ ערלוי (14)

...