אירוסין בבית מראה יחזקאל – קארלסבורג – חוסט – האדאס – טאהש (11)

...