אירוסין בבית מראה יחזקאל – קארלסבורג – חוסט – האדאס – טאהש (2)

...